Thử tài lựa chọn món ăn sáng nào chứa nhiều đường

0
89

Bạn hãy thử so sánh các món ăn dưới đây rồi chọn đáp án, theo MSN:

Câu 1: 100 g sữa chua hay 100 g bánh mì nho khô nhiều đường hơn?

A. Sữa chua

B. Bánh mì nho khô